• foto 1
 • Dane Spółki

  REGATTA Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu
  ul. Skwierzyńska 20
  61-615 Poznań

  NIP: 9721146566
  REGON: 300419327
  KRS: 0000431895 prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

  Kapitał zakładowy: 4 500 000,00 zł w całości opłacony. 

  Płatności w PLN: PL 82 9043 1041 2041 0058 9938 0001 SWIFT: GBWCPLPP.

  Płatności w EUR: PL 55 9043 1041 2041 0058 9938 0002 SWIFT: GBWCPLPP,

  prowadzony w Poznańskim Banku Spółdzielczym, oddział w Rokietnicy.